Ombra esquerra
Escut de Ripollet
[r]
ipollet
a | a | a
Imatge de Ripollet
  Inici |
| | Plànol
[Ocupació]
   Departaments
      Administració
      Regidoria de Treball
   Edicions
   Fitxa
   Equipaments Ocupació
      Aules
      Servei d'Ocupació Local
      Tallers
   Ocupació virtual
      Correu a Ocupació
      Impresos
      eFactura
      Contractació Pública
      Licitació Electrònica
   Publicacions oficials
      Acords
      Bans, ordenances i reg.
      Edictes i anuncis
   Serveis
      Activitats ocupacionals
      Noves cases oficis
   Memòria d'actuacions
      Presentació
      Escoles taller
      Obres i serv. int. social
      Tallers d'ocupació
   Projectes en curs

banner fitxapmo

ORÍGENS DEL PMO

El Patronat Municipal d'Ocupació (PMO) va ser creat el 30 de gener de 1990, per l'Ajuntament de Ripollet, per donar resposta a la problemàtica laboral amb què el municipi s'enfrontava en aquells moments. Calia combatre els alts índex d'atur i millorar la preparació de la població desocupada per a facilitar la seva reincorporació al mercat de treball. El consistori va marcar uns objectius clars que calia assolir per part del Patronat d'Ocupació:
  • Estar al servei de la ciutadania
  • Millorar la qualificació professional de les persones
  • Esdevenir un mitjà eficaç en la recerca de feina, treballant conjuntament amb els demandants en atur i amb els empresaris.

El PMO neix sobre l'experiència positiva de les Escoles Taller, com ara la realitzada a Can Masachs, activa des de 1988, i que havia assolit un èxit notable. S'havia recuperat una finca urbana en estat d'abandó, tot transformant-la en equipament municipal, alhora que les desenes de persones que hi van participar es van poder formar en un ofici.

L'esperit del Patronat d'Ocupació va materialitzar-se amb el temps en un conjunt de serveis enfocats a diferents àrees, que, alhora, formaven un projecte global sòlid. Un projecte que, a llarg termini, pretenia millorar el benestar social de Ripollet mitjançant l'assoliment d'un mercat laboral sa, amb una població activa formada i competent.


A QUI VA DIRIGIT


El PMO ha dirigit la seva activitat, al llarg d'aquest temps, a un ampli i força heterogeni sector de població. Per això, s'han anat creant nous programes formatius, cada cop més especialitzats en cadascun dels grups amb què es treballa. L'objectiu és proporcionar, de la forma més precisa, una resposta ajustada a les necessitats de cada individu. Actualment, els principals sectors de població als quals el Patronat es dirigeix són:
  • Persones en situació d'atur: treballadors acomiadats, mestresses de casa, etc.
  • Persones en actiu que busquen una nova feina
  • Ciutadans amb alguna discapacitat
  • Joves majors de 16 anys que no han assolit el títol de l'Ensenyament Secundari Obligatori
  • El col·lectiu d'immigrants
  • Empreses que busquen personal.


LES SEUS DEL PMO

Des dels seus inicis, el Patronat d'Ocupació va situar la seva seu a les naus annexes de l'edifici recuperat de Can Masachs, ja que va ser aquest històric edifici el primer que va acollir una Escola Taller. Les naus annexes, erigides amb motiu d'aquesta primera escola, van esdevenir l'espai central on es desenvolupaven els diversos cursos formatius. Allà, en un dels terrenys municipals més cèntrics de Ripollet, el PMO va anar diversificant la seva oferta docent i els seus serveis. Amb el pas del temps es va fer palesa la necessitat d'un espai més confortable i el 1995 el Patronat d'Ocupació va traslladar les seves instal·lacions a un nou edifici, el que fins llavors havia acollit l'escola municipal Rosa Tiana de la Riba. Aquesta nova seu, molt més adient per a un departament municipal amb tanta activitat com el PMO, és encara el seu espai central. Amb tot, l'edifici no ha parat d'adaptar-se a nous usos fins a l'actualitat, dotant-se de material modern i ampliant les seves instal·lacions amb naus contigües.

Ombra inferiorripollet.cat

SEU-e Ripollet
PAME
Ombra inferior
Ombra dreta

Desenvolupa i redacta: Serveis informàtics & Regidoria de Comunicació  |  2008 © Ajuntament de Ripollet - 93 504 60 00

Amb el suport i confinançament de:

Consell Comarcal      Diputació de Barcelona      Fons Europeu

Generalitat de Catalunya      Ministerio de Trabajo y Seguridad Social      Servei Català Ocupació