Ombra esquerra
Escut de Ripollet
[r]
ipollet
a | a | a
Imatge de Ripollet
  Inici |
| | Plànol
[Ocupació]
   Departaments
      Administració
      Regidoria de Treball
   Edicions
   Fitxa
   Equipaments Ocupació
      Aules
      Servei d'Ocupació Local
      Tallers
   Ocupació virtual
      Correu a Ocupació
      Impresos
      eFactura
      Contractació Pública
      Licitació Electrònica
   Publicacions oficials
      Acords
      Bans, ordenances i reg.
      Edictes i anuncis
   Serveis
      Activitats ocupacionals
      Noves cases oficis
   Memòria d'actuacions
      Presentació
      Escoles taller
      Obres i serv. int. social
      Tallers d'ocupació
   Projectes en curs

banner fitxapmo

Obres i serveis d'interés social

QUÈ ÉS?
Accions socials i d'interès públic que antigament s'anomenaven Plans d'Ocupació.


A QUI S'ADREÇA?
A persones en situació d'atur.


DESCRIPCIÓ
Ofereixen l'oportunitat d'obtenir un contracte laboral durant 6 mesos realitzant treballs d'utilitat pública que millorin la qualitat de vida dels ciutadans.

Cal.ObjecteParticipantsMesos
1991Adequació accessos i ajardinament c. Masachs vell12 6
Habilitació sales polivalents106
Centre d'assessorament d'iniciatives econòmiques4 9
Confesport43
Publi-Ripollet33
Confesport II fase46
Publi-Ripollet II fase36
Auxiliar de la llar56
1992Projecte de Desenvolupament integra per l'ocupació de Ripollet 46
Pintada de façanes c. Maragall i c. Balmes36
Remodelació viver municipal26
Ajardinament zona molí d'en Ginestar56
1993Acondicionament escoles públiques "Anselm Clavé" i "Josep María Ginesta"36
Ajardinament i neteja zona molí d'en Ginestar86
Rehabilitació coberta nau destinada a cursos de formació 76
Recolzament activitats cultural si de lleure16
1994Neteja d'embornals: reparació de vorera i repintat de zones de vianants86
Recolzament a la integració de disminuïts físics de Ripollet 46
Eliminació de barreres arquitectòniques66
1995
1996Auxiliar de geriatria26
Regeneració del bosc del Pinetons46
Construcció de murs de contenció de terres312
Manteniment mobiliari urbà36
Finalització parc Can Tiana 1a fase63
1997Suport Casal de joves i centre cultural2
Manteniment mobiliari urbà4
Construcció murs contenció terres3
Auxiliar de geriatria2
Realització voreres BV14112
Construcció i col·locació d'aturadors i supressió barreres arquitectòniques 6
1998Acondicionament parc Can Tiana66
Estudi necessitats empresarials26
Eliminació barreres arquitectòniques86
Realització voreres BV141136
Suport integral atenció a domicili26
Suport al Patronat d'Ocupació26
Organització de l'arxiu municipal26
Manteniment del mobiliari urbà106
1999Acondicionament parc Can Tiana54
Estudi necessitats empresarials24
Supressió barreres arquitectòniques94
Intervenció a l'àmbit de la gent gran34
Neteja d'imbornals64
Manteniment, neteja i pintura de rètols de vies i parcs públics 84
Suport a les dependències municipals34
2000Projecte pilot d'intervenció amb un grup d'adolescents en risc social16
Pintat mobiliari urbà56
Serveis d'ajut domiciliari a discapacitats i gent gran2 6
Supressió de barreres arquitectòniques46
Campanya d'informació de recollida selectiva d'escombreries 16
Millora de parcs i jardins públics "Parc de la Xemeneia" 76
Manteniment del bosc "Els pinetons"26
2001Supressió de barreres arquitectòniques: centre i barri Sant Andreu 46
Condicionament i neteja del parc de Can Tiana56
Reparació mobiliari urbà56
Implantació de recollida selectiva d'escombreries a tot el municipi 46
Enjardinament de la Casa Natura26
Suport al servei d'ajut a domicili26
2002
2003
2004Reparació i millora del paviment de les voreres dels carrers Montcada i Rizal66
Enjardinament i neteja dels parcs de les Moreres i Mª Lluïsa Galobart 66
Eliminació de barreres arquitectòniques66
2005Serveis d'atenció domiciliària serveis de qualitat2 6
Pavimentació dels camins al parc Gassó Vargas46
Eliminació de barreres arquitectòniques66
Rehabilitació del Parc Font del Petricó36
2006Ajardinament de parc 1r de Maig.26
Assessorament i atenció social de presones en situació de marginació social i/o laboral.16
Eliminació de barreres arquitectòniques.46
Realització de voreres al C/ Tamarit i Parc Nobert Fusté. 46
Serveis d'atenció domiciliaria. Serveis de qualitat.2 6
2007Remodelació parc Nobert Fusté i eliminació d'elements tractats amb creosot46
Rehabilitació i pintura del mobiliari urbà16
Pavimentació dels camins del parc Gassó Vargas3 6
Eliminació de barreres arquitectòniques56
2008Suport al pla d'actuació municipal (projectes d'obres) 176
Suport al pla d'actuació municipal (assessorament i atenció social de persones en situació de marginació social i/o laboral)26
2009Suport al pla d'actuació municipal 2 (Dinamització i suport a les activitats formatives i de lleure adreçades a la gent gran activa- 2008) 26
Suport al pla d'actuació municipal (projectes d'obres)14 6
Suport al pla d'actuació municipal (assessorament i atenció social de persones en situació de marginació social i/o laboral)26
Suport al pla d'actuació municipal 2 (Dinamització i suport a les activitats formatives i de lleure adreçades a la gent gran activa- 2009)3 6
2010
2011
Plans Extraordinaris d'Ocupació Local (Projecte Impuls Treball)81


Ombra inferiorripollet.cat

SEU-e Ripollet
PAME
Ombra inferior
Ombra dreta

Desenvolupa i redacta: Serveis informàtics & Regidoria de Comunicació  |  2008 © Ajuntament de Ripollet - 93 504 60 00

Amb el suport i confinançament de:

Consell Comarcal      Diputació de Barcelona      Fons Europeu

Generalitat de Catalunya      Ministerio de Trabajo y Seguridad Social      Servei Català Ocupació