Ombra esquerra
Escut de Ripollet
[r]
ipollet
a | a | a
Imatge de Ripollet
  Inici |
| | PlÓnol
[Ocupaciˇ]
   Departaments
      Administració
      Regidoria de Treball
   Edicions
   Fitxa
   Equipaments Ocupaciˇ
      Aules
      Servei d'Ocupaciˇ Local
      Tallers
   Ocupaciˇ virtual
      Correu a Ocupaciˇ
      Impresos
      eFactura
      Contractaciˇ P˙blica
      Licitaciˇ Electr˛nica
   Publicacions oficials
      Acords
      Bans, ordenances i reg.
      Edictes i anuncis
   Serveis
      Activitats ocupacionals
      Noves cases oficis
   Memòria d'actuacions
      Presentaciˇ
      Escoles taller
      Obres i serv. int. social
      Tallers d'ocupació
   Projectes en curs

Ordre del dia de la Junta de Govern Local 27.04.21

1. Aprovació acta sessió anterior. 2. Despatx d´ofici. 3. ÀMBIT DE GOVERNANÇA 3.1. Economia: 3.1.1. Aprovació de factures, relació 109. 3.1.2. Aprovació de factures, relació 124. 3.1.3. Aprovació de factures, relació 127.
4. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC 4.1. Empresa i Comerç: 4.1.1. Justificació i pagament subvenció a l´Associació de Venedors i Comerciants del Mercat de Ripollet, per a la promoció del comerç local 2020. 5. ÀMBIT DE DRETS SOCIALS 5.1. Educació: 5.1.1. Aportació econòmica Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL), any 2020. 5.2. Seguretat i Proximitat: 5.2.1. Creació estacionaments per a turismes en semibateria al carrer Indústria. 5.2.2. Instal·lació de bandes de reducció de velocitat al carrer Pizarro. 6. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT COMUNITARI 6.1. Cultura: 6.1.1. Aprovació justificació subvenció nominativa a favor de l´entitat Cultura i Tradició, amb motiu de la programació anual de l´entitat l´any 2020. 7. ÀMBIT DE CIUTAT I SOSTENIBILITAT 7.1. Urbanisme: 7.1.1. Lliurament placa gual (exp. 2019-6241). 7.1.2. Autorització gual i lliurament placa (exp. 2020/5526). 7.1.3. Autorització reserva d´estacionament per a persones amb mobilitat reduïda (exp. 2020/4173).
7.1.4. Autorització reserva d´estacionament per a persones amb mobilitat reduïda i per a ús exclusiu (exp. 2021/1353). 7.1.5. Autorització reserva d´estacionament per a persones amb mobilitat reduïda (exp. 2020/6558).
7.1.6. Autorització llicència obres construcció habitatge unifamiliar entre mitgeres (exp. 2019/4510). 7.1.7. Classificació d´ofertes i requeriment documentació a la mercantil amb l´OMRQP del Projecte del pla d´acció dels polígons d´activitat econòmica, obres al polígon industrial del marge esquerre del riu Ripoll de Ripollet.22/4/2021

Versiˇ per imprimir disponible.

Ombra inferior

Continguts que el poden interessar:
- Ordre del dia de la Junta de Govern Local 22.06.21.
- Ordre del dia de la Junta de Govern Local 15.06.21.
- Ordre del dia de la Junta de Govern Local 08.06.21.
- Ordre del dia de la Junta de Govern Local 01.06.21.
- Ordre del dia de la Junta de Govern Local 25.05.21.
- Ordre del dia de la Junta de Govern Local 18.05.21.
- Ordre del dia de la Junta de Govern Local 11.05.21.
- Ordre del dia de la Junta de Govern Local 04.05.21.
- Ordre del dia de la Junta de Govern Local 20.04.21.
- Ordre del dia de la Junta de Govern Local 13.04.21.
ripollet.cat

SEU-e Ripollet
PAME
Ombra inferior
Ombra dreta

Desenvolupa i redacta: Serveis informàtics & Regidoria de Comunicació  |  2008 © Ajuntament de Ripollet - 93 504 60 00

Amb el suport i confinanšament de:

Consell Comarcal      Diputaciˇ de Barcelona      Fons Europeu

Generalitat de Catalunya      Ministerio de Trabajo y Seguridad Social      Servei CatalÓ Ocupaciˇ