Ombra esquerra
Escut de Ripollet
[r]
ipollet
a | a | a
Imatge de Ripollet
  Inici |
| | PlÓnol
[Ocupaciˇ]
   Departaments
      Administració
      Regidoria de Treball
   Edicions
   Fitxa
   Equipaments Ocupaciˇ
      Aules
      Servei d'Ocupaciˇ Local
      Tallers
   Ocupaciˇ virtual
      Correu a Ocupaciˇ
      Impresos
      eFactura
      Contractaciˇ P˙blica
      Licitaciˇ Electr˛nica
   Publicacions oficials
      Acords
      Bans, ordenances i reg.
      Edictes i anuncis
   Serveis
      Activitats ocupacionals
      Noves cases oficis
   Memòria d'actuacions
      Presentaciˇ
      Escoles taller
      Obres i serv. int. social
      Tallers d'ocupació
   Projectes en curs

Ordre del dia de la Junta de Govern Local 25.05.21

1. Aprovació acta sessió anterior. 2. Despatx d´ofici. 3. ÀMBIT DE GOVERNANÇA 3.1. Economia: 3.1.1. Aprovació de factures, relació 156. 3.1.2. Aprovació de factures, relació 157. 3.1.3. Aprovació de factures, relació 159. 3.1.4. Aprovació de factures, relació 160. 3.1.5. Baixa autoliquidacions error material (exp. 2021/4304). 4. ÀMBIT DE DRETS SOCIALS 4.1. Serveis Socials: 4.1.1. Justificació Creu Roja 2020. 4.1.2. Justificació La Gresca 2020. 4.1.3. Acceptació del recurs material del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de la Diputació de Barcelona "supervisió per als responsables tècnics dels serveis socials bàsics" codi 21/y/302909. 4.1.4. Acceptació de recurs "supervisió grupal de casos amb l'equip de serveis socials bàsics de Ripollet 2021", codi 21/y/302964. 4.1.5. Acceptació recurs material del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de la Diputació de Barcelona 2021 "arranjament d'habitatges" codi 21/y/303268. 4.2. Feminismes: 4.2.1. Acceptació de la subvenció atorgada, per l´Institut Català de les Dones (ICD), pel finançament del Servei d´informació i atenció a les dones (SIAD) i la realització de polítiques d´igualtat de gènere a Ripollet per l´any 2021. 5. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT COMUNITARI 5.1. Cultura: 5.1.1. Aprovació justificació subvenció nominativa, a favor de l´entitat Associació Societat Coral El Vallès, amb motiu del projecte anual d´activitats de l´entitat l´any 2020. 5.1.2. Aprovació justificació subvenció nominativa, a favor de l´entitat Colla de Gitanes de Ripollet, amb motiu del projecte anual d´activitats de l´entitat l´any 2020. 6. ÀMBIT DE CIUTAT I SOSTENIBILITAT 6.1. Urbanisme: 6.1.1. Aprovació Projecte i adjudicació obres d´unificació de dues aules per a laboratori i ampliació d´una altra a l´Institut Escola Els Pinetons. 6.1.2. Aprovació certificació d´obres núm. 1, de les obres de substitució dels tancaments exteriors de la piscina coberta del poliesportiu municipal. 6.1.3. Aprovació certificació d´obres núm. 2, de les obres de substitució dels tancaments exteriors de la piscina coberta del poliesportiu municipal.


20/5/2021

Versiˇ per imprimir disponible.

Ombra inferior

Continguts que el poden interessar:
- Ordre del dia de la Junta de Govern Local 22.06.21.
- Ordre del dia de la Junta de Govern Local 15.06.21.
- Ordre del dia de la Junta de Govern Local 08.06.21.
- Ordre del dia de la Junta de Govern Local 01.06.21.
- Ordre del dia de la Junta de Govern Local 18.05.21.
- Ordre del dia de la Junta de Govern Local 11.05.21.
- Ordre del dia de la Junta de Govern Local 04.05.21.
- Ordre del dia de la Junta de Govern Local 27.04.21.
- Ordre del dia de la Junta de Govern Local 20.04.21.
- Ordre del dia de la Junta de Govern Local 13.04.21.
ripollet.cat

SEU-e Ripollet
PAME
Ombra inferior
Ombra dreta

Desenvolupa i redacta: Serveis informàtics & Regidoria de Comunicació  |  2008 © Ajuntament de Ripollet - 93 504 60 00

Amb el suport i confinanšament de:

Consell Comarcal      Diputaciˇ de Barcelona      Fons Europeu

Generalitat de Catalunya      Ministerio de Trabajo y Seguridad Social      Servei CatalÓ Ocupaciˇ