Ombra esquerra
Escut de Ripollet
[r]
ipollet
a | a | a
Imatge de Ripollet
  Inici |
| | PlÓnol
[Ocupaciˇ]
   Departaments
      Administració
      Regidoria de Treball
   Edicions
   Fitxa
   Equipaments Ocupaciˇ
      Aules
      Servei d'Ocupaciˇ Local
      Tallers
   Ocupaciˇ virtual
      Correu a Ocupaciˇ
      Impresos
      eFactura
      Contractaciˇ P˙blica
      Licitaciˇ Electr˛nica
   Publicacions oficials
      Acords
      Bans, ordenances i reg.
      Edictes i anuncis
   Serveis
      Activitats ocupacionals
      Noves cases oficis
   Memòria d'actuacions
      Presentaciˇ
      Escoles taller
      Obres i serv. int. social
      Tallers d'ocupació
   Projectes en curs

Ordre del dia de la Junta de Govern Local 22.06.21

1. Aprovació acta sessió anterior. 2. Despatx d´ofici. 3. ÀMBIT DE GOVERNANÇA 3.1. Economia:3.1.1. Aprovació de factures, relació 188 ­Drets Socials­. 3.1.2. Aprovació de factures, relació 214 ­Drets Socials­. 3.1.3. Aprovació de factures, relació 217 ­Desenvolupament Comunitari­. 3.2. Persones: 3.2.1. Aprovació bases per cobrir 3 places de l´escala d´Administració especial ­sots-escala de serveis especials­ classe agent de la policia local, mitjançant concurs-oposició lliure. 3.2.2. Rectificar error material acord de la Junta de Govern Local, de 15 de juny de 2021, d´aprovació bases 2 places de caporal de la policia local, mitjançant concurs-oposició promoció interna. 4. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC 4.1. Ocupació: 4.1.1. Acceptació de la concessió dels recursos sol·licitats per a la realització de diferents actuacions, en el marc del catàleg sectorial "Recull d´activitats per als serveis locals d´ocupació: persones i empreses" dins el Catàleg de serveis de l´any 2021. 5. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT COMUNITARI 5.1. Cultura: 5.1.1. Aprovació justificació subvenció nominativa a favor de l´entitat Agrupació Pessebristes de Ripollet, amb motiu de la programació anual de l´entitat l´any 2020. 6. ÀMBIT DE CIUTAT I SOSTENIBILITAT 6.1. Urbanisme: 6.1.1. Autorització llicència d'obres per a l'ampliació i reforma d'un habitatge unifamiliar, per a la creació de dos habitatges independents amb dues places d'aparcament.6.1.2. Aprovació augment amidament i certificació sisena i última de les obres de reforma i millora del carrer Sant Sebastià, fase 1.
6.1.3. Aprovació augment amidament i certificació setena i última de les obres de reforma dels banys de les escoles Josep Maria Ginesta i Enric Tatché i Pol. 6.1.4. Aprovació Projecte de substitució de la impermeabilització de dues piscines i vas de compensació al poliesportiu municipal. 6.1.5. Declaració de prohibició de contractar les mercantils Constraula Enginyeria i Obres, SAU i Dimas, Empresa d´Inserció Social, SL, amb l´Ajuntament de Ripollet. 6.2. Protecció del Medi: 6.2.1. Pagament de la certificació 8 corresponent al conveni de Col·laboració amb l´Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), per al finançament de les obres de recuperació de l´ecosistema fluvial de la part del riu Ripoll.18/6/2021

Versiˇ per imprimir disponible.

Ombra inferior

Continguts que el poden interessar:
- Ordre del dia de la Junta de Govern Local 15.06.21.
- Ordre del dia de la Junta de Govern Local 08.06.21.
- Ordre del dia de la Junta de Govern Local 01.06.21.
- Ordre del dia de la Junta de Govern Local 25.05.21.
- Ordre del dia de la Junta de Govern Local 18.05.21.
- Ordre del dia de la Junta de Govern Local 11.05.21.
- Ordre del dia de la Junta de Govern Local 04.05.21.
- Ordre del dia de la Junta de Govern Local 27.04.21.
- Ordre del dia de la Junta de Govern Local 20.04.21.
- Ordre del dia de la Junta de Govern Local 13.04.21.
ripollet.cat

SEU-e Ripollet
PAME
Ombra inferior
Ombra dreta

Desenvolupa i redacta: Serveis informàtics & Regidoria de Comunicació  |  2008 © Ajuntament de Ripollet - 93 504 60 00

Amb el suport i confinanšament de:

Consell Comarcal      Diputaciˇ de Barcelona      Fons Europeu

Generalitat de Catalunya      Ministerio de Trabajo y Seguridad Social      Servei CatalÓ Ocupaciˇ