Ombra esquerra
Escut de Ripollet
[r]
ipollet
a | a | a
Imatge de Ripollet
  Inici |
| | PlÓnol
[Ocupaciˇ]
   Departaments
      Administració
      Regidoria de Treball
   Edicions
   Fitxa
   Equipaments Ocupaciˇ
      Aules
      Servei d'Ocupaciˇ Local
      Tallers
   Ocupaciˇ virtual
      Correu a Ocupaciˇ
      Impresos
      eFactura
      Contractaciˇ P˙blica
      Licitaciˇ Electr˛nica
   Publicacions oficials
      Acords
      Bans, ordenances i reg.
      Edictes i anuncis
   Serveis
      Activitats ocupacionals
      Noves cases oficis
   Memòria d'actuacions
      Presentaciˇ
      Escoles taller
      Obres i serv. int. social
      Tallers d'ocupació
   Projectes en curs

Ordre del dia de la Junta de Govern Local 11.05.21

1. Aprovació acta sessió anterior. 2. Despatx d´ofici. 3. ÀMBIT DE GOVERNANÇA 3.1. Economia: 3.1.1. Aprovació de factures, relació 125. 3.1.2. Aprovació de factures, relació 138. 3.1.3. Aprovació de factures, relació 139. 3.1.4. Aprovació de factures, relació 142. 3.1.5. Contracte menor per al servei de la redacció de projecte i direcció d´obra per a la substitució de guies de la coberta mòbil de dues piscines al poliesportiu municipal. 3.2. Persones: 3.2.1. Aprovació bases per constituir una borsa de treball de monitors/res esportius d´escola d´estiu 2021, mitjançant concurs de mèrits. 4. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC 4.1. Empresa i Comerç: 4.1.1. Justificació de la subvenció atorgada a la Unió de Comerciants de Ripollet, per a la promoció del comerç local. 5. ÀMBIT DE DRETS SOCIALS 5.1. Serveis Socials: 5.1.1. Beques menjador escolar escoles bressol municipals de Ripollet curs 2020/21, març 2021. 5.2. Educació: 5.2.1. Aprovació incorporació entitats a la Comissió de casals d´estiu de lleure i esportius 2021. 6. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT COMUNITARI 6.1. Cultura: 6.1.1. Aprovació justificació subvenció nominativa a favor de l´entitat Centre d´Esplai GRESCA, amb motiu del projecte d´activitats culturals de l´entitat l´any 2020. 6.1.2. Aprovació justificació total subvenció nominativa a favor de l´entitat Associació d´Espectadors del Teatre del Mercat Vell (AETMV), amb motiu de la programació anual de l´entitat l´any 2020. 6.1.3. Determinació proposta amb la millor relació qualitat preu de la licitació del servei d´auxiliars i tècnics de so de l´Ajuntament de Ripollet. 6.2. Esports: 6.2.1. Aprovació Conveni de col·laboració amb l´Àrea Metropolitana de Barcelona, per al finançament de les obres del Projecte de remodelació del poliesportiu municipal fase 1 de Ripollet. 7. ÀMBIT DE CIUTAT I SOSTENIBILITAT 7.1. Urbanisme: 7.1.1. Autorització reserva d´estacionament per a persones mobilitat reduïda (exp. 2021/1615). 7.1.2. Autorització reserva d´estacionament per a persones amb mobilitat reduïda i per a ús exclusiu (exp. 2020/3729). 7.1.3. Autorització reserva d´estacionament per a persones amb mobilitat reduïda per a ús exclusiu carrer (exp. 2020/5337). 7.1.4. Autorització reserva d´estacionament per a persones mobilitat reduïda (exp. 2021/735). 7.1.5. Autorització reserva d´estacionament per a persones amb mobilitat reduïda (exp. 2021/2641). 7.1.6. Aprovació certificació d´obres núm. 1, de les obres de reforma de les instal·lacions d´ACS i calefacció als vestuaris del camp de futbol de l´Industrial. 7.1.7. Aprovació certificació d´obres núm. 1, de les obres de renovació de suports afectats per fenòmens de corrosió i millora lumínica a Ripollet. 7.1.8. Aprovació certificació d´obres núm. 1, de les obres de reforma de l´enllumenat de la rambla Sant Jordi. 7.1.9. Aprovació certificació d´obres núm. 2, de les obres de reforma de l´enllumenat de la rambla Sant Jordi. 7.1.10. Aprovació certificació d´obres núm. 2, de les obres de millora reforma interior mercat municipal. 7.1.11. Aprovació augment amidament i certificació tercera i última de les obres de millora reforma interior mercat municipal. 7.1.12. Aprovació certificació d´obres núm. 2, de les obres de reasfaltats de carrers, implantació de passos elevats i habilitació d´aparcament al parc Norbert Fusté. 7.1.13. Aprovació augment amidament i certificació segona i última de les obres de millora d´eficiència energètica al pavelló Joan Creus i pista annexa. 7.1.14. Aprovació certificació d´obres núm. 4, de les obres de reforma dels banys de les escoles Josep Maria Ginesta i Enric Tatché i Pol. 7.1.15. Aprovació certificació d´obres núm. 5, de les obres de reforma dels banys de les escoles Josep Maria Ginesta i Enric Tatché i Pol. 7.1.16. Aprovació certificació d´obres núm. 6, de les obres de reforma dels banys de les escoles Josep Maria Ginesta i Enric Tatché i Pol. 7.1.17. Adjudicació obres de substitució de la coberta de fibrociment de l´edifici de la Brigada Municipal d´Obres. 7.1.18. Adjudicació obres de remodelació de l´àrea jocs infantils a la plaça El Molí. 7.1.19. Adjudicació obres de dotar de rotondes, per a la reducció d´accidents i millora de la circulació, a la confluència dels carrers Indústria i del Riu.


6/5/2021

Versiˇ per imprimir disponible.

Ombra inferior

Continguts que el poden interessar:
- Ordre del dia de la Junta de Govern Local 22.06.21.
- Ordre del dia de la Junta de Govern Local 15.06.21.
- Ordre del dia de la Junta de Govern Local 08.06.21.
- Ordre del dia de la Junta de Govern Local 01.06.21.
- Ordre del dia de la Junta de Govern Local 25.05.21.
- Ordre del dia de la Junta de Govern Local 18.05.21.
- Ordre del dia de la Junta de Govern Local 04.05.21.
- Ordre del dia de la Junta de Govern Local 27.04.21.
- Ordre del dia de la Junta de Govern Local 20.04.21.
- Ordre del dia de la Junta de Govern Local 13.04.21.
ripollet.cat

SEU-e Ripollet
PAME
Ombra inferior
Ombra dreta

Desenvolupa i redacta: Serveis informàtics & Regidoria de Comunicació  |  2008 © Ajuntament de Ripollet - 93 504 60 00

Amb el suport i confinanšament de:

Consell Comarcal      Diputaciˇ de Barcelona      Fons Europeu

Generalitat de Catalunya      Ministerio de Trabajo y Seguridad Social      Servei CatalÓ Ocupaciˇ