Ombra esquerra
Escut de Ripollet
[r]
ipollet
a | a | a
Imatge de Ripollet
  Inici |
| | PlÓnol
[Ocupaciˇ]
   Departaments
      Administració
      Regidoria de Treball
   Edicions
   Fitxa
   Equipaments Ocupaciˇ
      Aules
      Servei d'Ocupaciˇ Local
      Tallers
   Ocupaciˇ virtual
      Correu a Ocupaciˇ
      Impresos
      eFactura
      Contractaciˇ P˙blica
      Licitaciˇ Electr˛nica
   Publicacions oficials
      Acords
      Bans, ordenances i reg.
      Edictes i anuncis
   Serveis
      Activitats ocupacionals
      Noves cases oficis
   Memòria d'actuacions
      Presentaciˇ
      Escoles taller
      Obres i serv. int. social
      Tallers d'ocupació
   Projectes en curs

Ordre del dia de la Junta de Govern Local 18.05.21

1. Aprovació acta sessió anterior. 2. Despatx d´ofici. 3. ÀMBIT DE GOVERNANÇA 3.1. Economia: 3.1.1. Aprovació de factures, relació 128. 3.1.2. Aprovació de factures, relació 140. 3.1.3. Aprovació de factures, relació 141. 3.1.4. Baixa autoliquidacions error material. 3.1.5. Contracte menor servei manteniment aplicació informàtica EUROCOP, per a la Policia Local de Ripollet. 3.2. Persones: 3.2.1. Aprovació bases per constituir una borsa de treball de monitors/res esportius de natació ­socorrisme (subgrup C2), mitjançant oposició lliure. 3.2.2. Aprovació bases per constituir una borsa de treball de monitors/res esportius de natació ­socorrisme (subgrup C1), mitjançant oposició lliure. 4. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC 4.1. Ocupació: 4.1.1. Adjudicació del contracte de servei de disseny i elaboració d'una aula-entorn virtual d'ensenyament-aprenentatge (EVEA), per al Departament d'Ocupació de l'Ajuntament de Ripollet. 4.1.2. Adjudicació del contracte de servei de consultoria i auditoria interna del sistema de gestió de la qualitat i del servei d'auditoria de re-certificació de gestió de la qualitat per a les accions formatives des d'àmbit de Desenvolupament Econòmic. 5. ÀMBIT DE DRETS SOCIALS 5.1. Serveis Socials: 5.1.1. Modificacions, altes i baixes beques menjador escolar curs 2020/21, maig. 5.2. Polítiques LGTBI: 5.2.1. Justificació despeses conveni Observatori contra l'Homofòbia 2020. 5.2.2. Justificació conveni Gais Positius 2020. 5.3. Salut:
5.3.1. Justificació subvenció 2020, Associació Espanyola contra el Càncer (AECC). 5.3.2. Justificació Subvenció 2020, Associació Catalana per al Pàrkinson (ACAP). 5.4. Seguretat i Proximitat: 5.4.1. Autorització retirada de vehicles de la via pública amb el servei de la grua municipal, abril 2021. 5.4.2. Creació estacionaments per a motocicletes al carrer del Sol, 5-B. 5.4.3. Creació zona de càrrega i descàrrega, genèrica, al carrer Covadonga costat oposat al número 11.5.4.4. Creació zona de càrrega i descàrrega al carrer Montcada (parc Rizal).
5.4.5. Instal·lació de pilones retràctils entre el revolt dels carrers Torrent Tortuguer i Cerdanyola del Vallés.
6. ÀMBIT DE CIUTAT I SOSTENIBILITAT 6.1. Urbanisme: 6.1.1. Autorització construcció i llicència gual (exp. 2020/5966). 6.1.2. Aprovació certificació d´obres núm. 3 i última, de les obres de reasfaltats de carrers, implantació de passos elevats i habilitació d´aparcament al parc Norbert Fusté. 6.1.3. Autorització de llicència urbanística per la modificació del règim de propietat horitzontal per la divisió d´un local (exp. 2020/129). 6.1.4. Aprovació inici de la licitació de l´execució del Projecte tècnic global del Pla d´acció dels polígons d´activitat econòmica: obres al polígon industrial del marge esquerre del riu ripoll de Ripollet, fase II.14/5/2021

Versiˇ per imprimir disponible.

Ombra inferior

Continguts que el poden interessar:
- Ordre del dia de la Junta de Govern Local 22.06.21.
- Ordre del dia de la Junta de Govern Local 15.06.21.
- Ordre del dia de la Junta de Govern Local 08.06.21.
- Ordre del dia de la Junta de Govern Local 01.06.21.
- Ordre del dia de la Junta de Govern Local 25.05.21.
- Ordre del dia de la Junta de Govern Local 11.05.21.
- Ordre del dia de la Junta de Govern Local 04.05.21.
- Ordre del dia de la Junta de Govern Local 27.04.21.
- Ordre del dia de la Junta de Govern Local 20.04.21.
- Ordre del dia de la Junta de Govern Local 13.04.21.
ripollet.cat

SEU-e Ripollet
PAME
Ombra inferior
Ombra dreta

Desenvolupa i redacta: Serveis informàtics & Regidoria de Comunicació  |  2008 © Ajuntament de Ripollet - 93 504 60 00

Amb el suport i confinanšament de:

Consell Comarcal      Diputaciˇ de Barcelona      Fons Europeu

Generalitat de Catalunya      Ministerio de Trabajo y Seguridad Social      Servei CatalÓ Ocupaciˇ