Ombra esquerra
Escut de Ripollet
[r]
ipollet
a | a | a
Imatge de Ripollet
  Inici |
| | PlÓnol
[Ocupaciˇ]
   Departaments
      Administració
      Regidoria de Treball
   Edicions
   Fitxa
   Equipaments Ocupaciˇ
      Aules
      Servei d'Ocupaciˇ Local
      Tallers
   Ocupaciˇ virtual
      Correu a Ocupaciˇ
      Impresos
      eFactura
      Contractaciˇ P˙blica
      Licitaciˇ Electr˛nica
   Publicacions oficials
      Acords
      Bans, ordenances i reg.
      Edictes i anuncis
   Serveis
      Activitats ocupacionals
      Noves cases oficis
   Memòria d'actuacions
      Presentaciˇ
      Escoles taller
      Obres i serv. int. social
      Tallers d'ocupació
   Projectes en curs

Ordre del dia de la Junta de Govern Local 04.05.21

1. Aprovació acta sessió anterior. 2. Despatx d´ofici. 3. ÀMBIT DE PRESIDÈNCIA I DEMOCRÀCIA 3.1. Alcaldia:
3.1.1. Acord amb l´Editorial Efadós, SL, de donació d´una còpia digital del fons fotogràfic l´abans. Recull gràfic de Ripollet (1860-1974). 4. ÀMBIT DE GOVERNANÇA 4.1. Economia: 4.1.1. Aprovació de factures, relació 108.
4.1.2. Reclamació rebuts manteniment escala mecànica Galeries Mercacentre. 4.1.3. Determinació proposta amb la millor relació qualitat-preu de la licitació del contracte de serveis de migració, manteniment i suport de la solució informàtica del Padró municipal d´habitants de l´Ajuntament de Ripollet. 4.1.4. Adjudicació contracte de servei de retirada de vehicles declarats fora d´ús ubicats al dipòsit municipal i a la via pública del terme municipal de Ripollet, per a la seva descontaminació en centres de tractament autoritzats. 4.1.5. Rectificar l´error material de l´acord núm. 4.1.2 punt 1, adoptat per la junta de govern local el dia 30 de juliol de 2019. 4.1.6. Contracte menor del Pla d´usos de l´equipament de la plataforma de serveis per a la gent gran: disseny d´usos vinculat a la gestió i organització. 5. ÀMBIT DE DRETS SOCIALS 5.1. Educació: 5.1.1. Justificació subvenció Escola de persones adultes Jaume Tuset 5.2. Serveis Socials: 5.2.1. Beques menjador escolar curs 2020/21, febrer 2021. 5.3. Seguretat i Proximitat: 5.3.1. Autoritzar contragual al carrer Cot, costat oposat núm. 45. 5.3.2. Autoritzar zona de càrrega i descàrrega per a obres al C. Rocabruna, 29. 5.3.3. Autoritzar zona reservada particular d´estacionaments per a motocicletes al carrer Doctor Gil, 6. 5.3.4. Autorització protecció gual amb topall al carrer Tramuntana, 3-5.
6. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT COMUNITARI 6.1. Cultura: 6.1.1. Aprovació justificació subvenció, en règim de concurrència competitiva, a l´entitat Associació Societat Coral el Vallès, per al projecte "adequació d´espais i millores d´aïllament tèrmic a la seu social de l´entitat". 6.1.2. Aprovació justificació subvenció nominativa a favor de l´entitat Acció Fotogràfica Ripollet, amb motiu del projecte anual d´activitats de l´entitat l´any 2020.29/4/2021

Versiˇ per imprimir disponible.

Ombra inferior

Continguts que el poden interessar:
- Ordre del dia de la Junta de Govern Local 22.06.21.
- Ordre del dia de la Junta de Govern Local 15.06.21.
- Ordre del dia de la Junta de Govern Local 08.06.21.
- Ordre del dia de la Junta de Govern Local 01.06.21.
- Ordre del dia de la Junta de Govern Local 25.05.21.
- Ordre del dia de la Junta de Govern Local 18.05.21.
- Ordre del dia de la Junta de Govern Local 11.05.21.
- Ordre del dia de la Junta de Govern Local 27.04.21.
- Ordre del dia de la Junta de Govern Local 20.04.21.
- Ordre del dia de la Junta de Govern Local 13.04.21.
ripollet.cat

SEU-e Ripollet
PAME
Ombra inferior
Ombra dreta

Desenvolupa i redacta: Serveis informàtics & Regidoria de Comunicació  |  2008 © Ajuntament de Ripollet - 93 504 60 00

Amb el suport i confinanšament de:

Consell Comarcal      Diputaciˇ de Barcelona      Fons Europeu

Generalitat de Catalunya      Ministerio de Trabajo y Seguridad Social      Servei CatalÓ Ocupaciˇ