Ombra esquerra
Escut de Ripollet
[r]
ipollet
a | a | a
Imatge de Ripollet
  Inici |
| | PlÓnol
[Ocupaciˇ]
   Departaments
      Administració
      Regidoria de Treball
   Edicions
   Fitxa
   Equipaments Ocupaciˇ
      Aules
      Servei d'Ocupaciˇ Local
      Tallers
   Ocupaciˇ virtual
      Correu a Ocupaciˇ
      Impresos
      eFactura
      Contractaciˇ P˙blica
      Licitaciˇ Electr˛nica
   Publicacions oficials
      Acords
      Bans, ordenances i reg.
      Edictes i anuncis
   Serveis
      Activitats ocupacionals
      Noves cases oficis
   Memòria d'actuacions
      Presentaciˇ
      Escoles taller
      Obres i serv. int. social
      Tallers d'ocupació
   Projectes en curs

Ordre del dia de la Junta de Govern Local 08.06.21

1. Aprovació acta sessió anterior. 2. Despatx d´ofici. 3. ÀMBIT DE GOVERNANÇA 3.1. Economia: 3.1.1. Aprovació de factures, relació 170. 3.1.2. Aprovació inici de l´expedient administratiu de licitació pública del contracte de servei de manteniment mecànic i neteja de la font ornamental transitable del parc de l´avinguda del riu ripoll de l´Ajuntament de Ripollet. 3.1.3. Aprovació inici de l´expedient administratiu de licitació pública del contracte de servei de grua municipal i de retirada de vehicles de la via pública al municipi de Ripollet. 3.1.4. Exclusió únic licitador i declaració desert el contracte concessió administrativa de domini públic de bar-restaurant del Centre de Cultura de l´Ajuntament de Ripollet. 3.2. Persones: 3.2.1. Aprovació oferta pública ocupació parcial 2021. 4. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC 4.1. Ocupació: 4.1.1. Aprovar el pagament d´incentius dels mesos de gener a abril de 2021, a les persones participants del Programa d´acompanyament a la inserció i suport ocupacional per a la inclusió social, Programa UBICAT 2020 (SOC). 5. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT COMUNITARI 5.1. Cultura:
5.1.1 Aprovació modificació minuta conveni i justificació subvenció nominativa a favor de l´entitat Amics del Teatre de Ripollet, amb motiu de la programació anual de l´entitat l´any 2020. 5.1.2. Aprovació justificació subvenció, en règim de concurrència competitiva, a l´entitat Centre d´Esplai la GRESCA, per al projecte "La GRESCA que mou el barri". 5.1.3. Adjudicació contracte administratiu de servei d´auxiliars i tècnics de so de l´Ajuntament de Ripollet
6. ÀMBIT DE CIUTAT I SOSTENIBILITAT 6.1. Urbanisme: 6.1.1. Autorització llicència d'obres construcció edifici plurifamiliar amb 5 habitatges i 4 places d'aparcament. 6.1.2. Autorització llicència divisió horitzontal (exp. 2020/3282). 6.1.3. Declaració de prohibició de contractar de la mercantil RIGEL STONE, SL amb l´Ajuntament de Ripollet. 6.2. Serveis Municipals i Municipalització: 6.2.1. Concessió administrativa de domini públic per al subministrament, instal·lació, gestió publicitària i manteniment de panells, columnes i marquesines informatives.
6.3. Protecció del Medi: 6.3.1. Pagament de la certificació núm. 9, corresponent al Conveni de col·laboració amb l´Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), per al finançament de les obres de recuperació de l´ecosistema fluvial de la part del riu Ripoll.3/6/2021

Versiˇ per imprimir disponible.

Ombra inferior

Continguts que el poden interessar:
- Ordre del dia de la Junta de Govern Local 22.06.21.
- Ordre del dia de la Junta de Govern Local 15.06.21.
- Ordre del dia de la Junta de Govern Local 01.06.21.
- Ordre del dia de la Junta de Govern Local 25.05.21.
- Ordre del dia de la Junta de Govern Local 18.05.21.
- Ordre del dia de la Junta de Govern Local 11.05.21.
- Ordre del dia de la Junta de Govern Local 04.05.21.
- Ordre del dia de la Junta de Govern Local 27.04.21.
- Ordre del dia de la Junta de Govern Local 20.04.21.
- Ordre del dia de la Junta de Govern Local 13.04.21.
ripollet.cat

SEU-e Ripollet
PAME
Ombra inferior
Ombra dreta

Desenvolupa i redacta: Serveis informàtics & Regidoria de Comunicació  |  2008 © Ajuntament de Ripollet - 93 504 60 00

Amb el suport i confinanšament de:

Consell Comarcal      Diputaciˇ de Barcelona      Fons Europeu

Generalitat de Catalunya      Ministerio de Trabajo y Seguridad Social      Servei CatalÓ Ocupaciˇ