Ombra esquerra
Escut de Ripollet
[r]
ipollet
a | a | a
Imatge de Ripollet
  Inici |
| | PlÓnol
[Ocupaciˇ]
   Departaments
      Administració
      Regidoria de Treball
   Edicions
   Fitxa
   Equipaments Ocupaciˇ
      Aules
      Servei d'Ocupaciˇ Local
      Tallers
   Ocupaciˇ virtual
      Correu a Ocupaciˇ
      Impresos
      eFactura
      Contractaciˇ P˙blica
      Licitaciˇ Electr˛nica
   Publicacions oficials
      Acords
      Bans, ordenances i reg.
      Edictes i anuncis
   Serveis
      Activitats ocupacionals
      Noves cases oficis
   Memòria d'actuacions
      Presentaciˇ
      Escoles taller
      Obres i serv. int. social
      Tallers d'ocupació
   Projectes en curs

Ordre del dia de la Junta de Govern Local 15.06.21

1. Aprovació acta sessió anterior. 2. Despatx d´ofici. 3. ÀMBIT DE GOVERNANÇA 3.1. Economia: 3.1.1. Reconeixement extrajudicial de crèdits ­aprovació de factures­, relació 134. 3.1.2. Aprovació de factures, relació 168. 3.1.3. Aprovació de factures, relació 186. 3.1.4. Aprovació de factures, relació 187. 3.1.5. Aprovació de factures, relació 193. 3.1.6. Segona pròrroga del contracte de serveis de disseny, producció, impressió i distribució de la comunicació institucional de l´Ajuntament de Ripollet. 3.1.7. Contractació derivada d´acord marc per al subministrament de maquinària tècnica i elements de transport i de serveis de manteniment (exp. 2018.04) mitjançant l´adhesió a l´acord marc de l´ACM. 3.1.8. Contractació derivada d´acord marc per al subministrament d´equip d´impressió i de multifunció en la modalitat d´arrendament (impressora oficina Jutjat de Pau). 3.1.9. Aprovació inici de l´expedient administratiu de concessió administrativa de domini públic de bar-restaurant del Centre de Cultura de l´Ajuntament de Ripollet. 3.2. Persones: 3.2.1. Aprovació bases per al procés de selecció, pel sistema de concurs oposició per foment de la promoció interna, d´una plaça de caporal de la policia local més una altra plaça vacant de caporal que pugui esdevenir a conseqüència de l´execució del procés de promoció interna iniciat en 2020. 4. ÀMBIT DE DRETS SOCIALS 4.1. Serveis Socials: 4.1.1. Beques menjador escolar curs 2020/21, març 2021.4.1.2. Beques menjador escolar escoles bressol municipals curs 2020/21, abril 2021. 4.1.3. Modificacions, altes i baixes beques menjador escolar curs 2020/21, juny. 4.2. Feminismes: 4.2.1. Acceptació de la subvenció parcial atorgada per part la Diputació de Barcelona, de l´ajut econòmic en règim de concurrència competitiva, de la convocatòria 2021, del Pla de concertació de la Xarxa de Governs Locals 2020-2023 "finançament en l´àmbit de l´abordatge de les violències masclistes" codi 21/y/306175. 4.3. Educació: 4.3.1. Justificació subvenció 2020 ­Associació fem pedagogia per una vida digna per a tothom­ Projecte GPS a un món millor. 4.4. Seguretat i Proximitat: 4.4.1. Autorització retirada de vehicles de la via pública amb el servei de grua municipal, maig 2021. 5. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT COMUNITARI 5.1. Cultura: 5.1.1. Aprovació modificació minuta conveni i justificació subvenció nominativa a favor de l´entitat Peña Andaluza flamenca cultural recreativa la Macarena amb motiu de la programació anual de l´entitat l´any 2020. 6. ÀMBIT DE CIUTAT I SOSTENIBILITAT
6.1. Urbanisme: 6.1.1. Devolució dipòsits garanties llicència obres majors (exp. 2021/623).10/6/2021

Versiˇ per imprimir disponible.

Ombra inferior

Continguts que el poden interessar:
- Ordre del dia de la Junta de Govern Local 22.06.21.
- Ordre del dia de la Junta de Govern Local 08.06.21.
- Ordre del dia de la Junta de Govern Local 01.06.21.
- Ordre del dia de la Junta de Govern Local 25.05.21.
- Ordre del dia de la Junta de Govern Local 18.05.21.
- Ordre del dia de la Junta de Govern Local 11.05.21.
- Ordre del dia de la Junta de Govern Local 04.05.21.
- Ordre del dia de la Junta de Govern Local 27.04.21.
- Ordre del dia de la Junta de Govern Local 20.04.21.
- Ordre del dia de la Junta de Govern Local 13.04.21.
ripollet.cat

SEU-e Ripollet
PAME
Ombra inferior
Ombra dreta

Desenvolupa i redacta: Serveis informàtics & Regidoria de Comunicació  |  2008 © Ajuntament de Ripollet - 93 504 60 00

Amb el suport i confinanšament de:

Consell Comarcal      Diputaciˇ de Barcelona      Fons Europeu

Generalitat de Catalunya      Ministerio de Trabajo y Seguridad Social      Servei CatalÓ Ocupaciˇ