Ombra esquerra
Escut de Ripollet
[r]
ipollet
a | a | a
Imatge de Ripollet
  Inici |
| | PlÓnol
[Ocupaciˇ]
   Departaments
      Administració
      Regidoria de Treball
   Edicions
   Fitxa
   Equipaments Ocupaciˇ
      Aules
      Servei d'Ocupaciˇ Local
      Tallers
   Ocupaciˇ virtual
      Correu a Ocupaciˇ
      Impresos
      eFactura
      Contractaciˇ P˙blica
      Licitaciˇ Electr˛nica
   Publicacions oficials
      Acords
      Bans, ordenances i reg.
      Edictes i anuncis
   Serveis
      Activitats ocupacionals
      Noves cases oficis
   Memòria d'actuacions
      Presentaciˇ
      Escoles taller
      Obres i serv. int. social
      Tallers d'ocupació
   Projectes en curs

Ordre del dia de la Junta de Govern Local 16.03.21

1. Aprovació acta sessió anterior. 2. ÀMBIT DE GOVERNANÇA 2.1. Economia: 2.1.1. Aprovació de factures, relació 53. 2.1.2. Aprovació de factures, relació 73. 2.1.3. Aprovació de factures, relació 84. 2.1.4. Aprovació de factures, relació 88. 2.1.5. Aprovació de factures, relació 92. 2.1.6. Contracte menor servei manteniment aplicació informàtica EuroCop, per a la Policia Local de Ripollet. 2.1.7. Contracte menor per l´elaboració d´una diagnosi del Pla local de joventut de Ripollet. 2.1.8. Contracte menor de servei per a l´estudi per regularitzar jurídicament el servei de préstec de bicicletes als ciutadans de Ripollet. 2.1.9. Contracte menor servei manteniment i suport de l´aplicació informàtica de nòmines GINPIX7 per l´any 2021. 2.1.10. Determinació de la proposta guanyadora del concurs, amb intervenció de jurat, per a l´obtenció d´idees sobre les opcions de construcció d´un edifici públic destinat a allotjar habitatges públics i escola d´adults de l´Ajuntament de Ripollet. 2.2. Persones: 2.2.1. Aprovació Conveni de col·laboració per a la formació pràctica en centres de treball entre el CEE Centre Formació i Treball Flor de Maig i l´Ajuntament de Ripollet. 3. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC 3.1. Ocupació: 3.1.1. Aprovació pagament quota a l´Associació Xarxa de Municipis per l´Economia Social i Solidària (XMESS), corresponent a l´exercici 2021. 4. ÀMBIT DE DRETS SOCIALS 4.1. Serveis Socials: 4.1.1. Modificacions, altes i baixes beques menjador escolar curs 2020/21, març. 4.1.2. Ajuts escoles bressol municipals, desembre 2020. 4.1.3. Ajuts tractaments terapèutics. 4.1.4. Ajuts habitatge per a persones allotjades a l'Hotel Ibis Ripollet. 4.1.5. Acceptació de la subvenció inclosa al Pla metropolità de suport a les polítiques socials municipals 2020-2023, per a desenvolupar els projectes de l´àrea de Drets Socials: "punt d´assessorament energètic de Ripollet" i "ajuts econòmics pel pagament de factures".4.2. Seguretat i Proximitat: 4.2.1. Autoritzar zona de càrrega i descàrrega per obres a la rambla Sant Jordi, 53. 4.2.2. Autoritzar zona de càrrega i descàrrega per obres a la rambla de les Vinyes, 27. 4.2.3. Baixa de zona de càrrega i descàrrega al carrer Magallanes, 4. 5. ÀMBIT DE CIUTAT I SOSTENIBILITATD 5.1. Urbanisme: 5.1.1. Autorització reserva d´estacionament per a persones amb mobilitat reduïda i per a ús exclusiu al carrer Monturiol, 35. 5.1.2. Desestimar al·legacions presentades per la Cambra Oficial de Contractistes d´Obres de Catalunya, al Plec de clàusules administratives particulars que regeixen el contracte de les obres al polígon industrial del marge esquerre del riu Ripoll.


11/3/2021

Versiˇ per imprimir disponible.

Ombra inferior

Continguts que el poden interessar:
- Ordre del dia de la Junta de Govern Local 22.06.21.
- Ordre del dia de la Junta de Govern Local 15.06.21.
- Ordre del dia de la Junta de Govern Local 08.06.21.
- Ordre del dia de la Junta de Govern Local 01.06.21.
- Ordre del dia de la Junta de Govern Local 25.05.21.
- Ordre del dia de la Junta de Govern Local 18.05.21.
- Ordre del dia de la Junta de Govern Local 11.05.21.
- Ordre del dia de la Junta de Govern Local 04.05.21.
- Ordre del dia de la Junta de Govern Local 27.04.21.
- Ordre del dia de la Junta de Govern Local 20.04.21.
ripollet.cat

SEU-e Ripollet
PAME
Ombra inferior
Ombra dreta

Desenvolupa i redacta: Serveis informàtics & Regidoria de Comunicació  |  2008 © Ajuntament de Ripollet - 93 504 60 00

Amb el suport i confinanšament de:

Consell Comarcal      Diputaciˇ de Barcelona      Fons Europeu

Generalitat de Catalunya      Ministerio de Trabajo y Seguridad Social      Servei CatalÓ Ocupaciˇ