Ombra esquerra
Escut de Ripollet
[r]
ipollet
a | a | a
Imatge de Ripollet
  Inici |
| | PlÓnol
[Ocupaciˇ]
   Departaments
      Administració
      Regidoria de Treball
   Edicions
   Fitxa
   Equipaments Ocupaciˇ
      Aules
      Servei d'Ocupaciˇ Local
      Tallers
   Ocupaciˇ virtual
      Correu a Ocupaciˇ
      Impresos
      eFactura
      Contractaciˇ P˙blica
      Licitaciˇ Electr˛nica
   Publicacions oficials
      Acords
      Bans, ordenances i reg.
      Edictes i anuncis
   Serveis
      Activitats ocupacionals
      Noves cases oficis
   Memòria d'actuacions
      Presentaciˇ
      Escoles taller
      Obres i serv. int. social
      Tallers d'ocupació
   Projectes en curs

Ordre del dia de la Junta de Govern Local 06.04.21

1. Aprovació acta sessió anterior. 2. Despatx d´ofici. 2. ÀMBIT DE GOVERNANÇA 3.1. Economia: 3.1.1. Aprovació de factures, relació 100. 3.1.2. Adhesió a l´acord marc de l´ACM de subministrament de maquinària tècnica i elements de transport i de serveis de manteniment (exp. 2018.04). 3.1.3. Devolució de garantia definitiva de la licitació del contracte de serveis d´escola de música municipal de l´Ajuntament de Ripollet (exp. 2021/4516).
4. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC 4.1. Ocupació: 4.1.1. Aprovació de la convocatòria i bases reguladores que hauran de regir el procés de selecció, mitjançant el sistema de concurs, per a la constitució de diverses borses de treball i selecció de diferents perfils professionals de caràcter laboral temporal en el marc projecte "Pla d´ocupació local per al suport a les mesures derivades de la covid19-2a edició", promogut per l´Ajuntament de Ripollet per a l´any 2021. 5. ÀMBIT DE DRETS SOCIALS 5.1. Serveis Socials: 5.1.1. Ajuts escoles bressol municipals, gener 2021. 5.1.2. Beques menjador escolar escoles bressol municipals curs 2020/21, febrer 2021. 5.1.3. Acceptació fons de prestació "Finançament dels serveis socials bàsics" 2021, exp. 2021/0000447, codi 21/y298662. 5.1.4. Acceptació fons de prestació "Finançament de programes complementaris, actuacions de millora i digitalització dels serveis socials" 2021, exp. 2021/0000446, codi 21/y/298984. 6. ÀMBIT DE CIUTAT I SOSTENIBILITAT 6.1. Urbanisme: 6.1.1. Baixa reserva d´estacionament per a persones mobilitat reduïda (exp. 2019/7660). 6.2. Serveis Municipals i Municipalització: 6.2.1. Regularització taxa serveis del mercat municipal (exp. 2020/230). 6.2.2. Restar assabentats, remissió expedient i compareixença en recurs contenciós administratiu 58/2021-F.30/3/2021

Versiˇ per imprimir disponible.

Ombra inferior

Continguts que el poden interessar:
- Ordre del dia de la Junta de Govern Local 22.06.21.
- Ordre del dia de la Junta de Govern Local 15.06.21.
- Ordre del dia de la Junta de Govern Local 08.06.21.
- Ordre del dia de la Junta de Govern Local 01.06.21.
- Ordre del dia de la Junta de Govern Local 25.05.21.
- Ordre del dia de la Junta de Govern Local 18.05.21.
- Ordre del dia de la Junta de Govern Local 11.05.21.
- Ordre del dia de la Junta de Govern Local 04.05.21.
- Ordre del dia de la Junta de Govern Local 27.04.21.
- Ordre del dia de la Junta de Govern Local 20.04.21.
ripollet.cat

SEU-e Ripollet
PAME
Ombra inferior
Ombra dreta

Desenvolupa i redacta: Serveis informàtics & Regidoria de Comunicació  |  2008 © Ajuntament de Ripollet - 93 504 60 00

Amb el suport i confinanšament de:

Consell Comarcal      Diputaciˇ de Barcelona      Fons Europeu

Generalitat de Catalunya      Ministerio de Trabajo y Seguridad Social      Servei CatalÓ Ocupaciˇ